F.v.: Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond, 1. nestleder Lea Justine Nesheim i Natur og Ungdom, leder Frode Pleym i Greenpeace Norge og leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet. Foto: Emilie Hervik / WWF Verdens naturfond.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Fire miljøorganisasjoner går i dag ut og advarer mot at å tro at et endret oljeskatteregime i seg selv vil gi klimagevinst. Kravet om stans i oljeletingen ligger fast.

Regjeringen la nylig fram et forslag om et nytt oljeskatteregime som innebærer at friinntekt og leterefusjon blir tatt bort. Det blir tatt delvis positivt i mot av Naturvernforbundet, Natur og ungdom, Greenpeace og WWF Verdens naturfond, men «er ikke i nærheten av hva som må til for at Norge skal gjøre sitt for å hindre eskalerende klimaendringer», heter det i en felles pressemelding.

– Alle partier må innse at det er null rom for leting etter mer olje og gass i 2021. Når FNs generalsekretær, og det internasjonale energibyrået er så tydelige på at vi ikke kan lete etter mer, burde det være selvsagt for norske politikere, sier Frode Plyem, leder i Greenpeace Norge. 

– Oljeskatten et godt første skritt, men ingen klimaseier. Et felles krav til en ny regjering er: Slutt å lete etter mer olje og gass, skriver de fire organisasjonene.

– Kan i verste fall føre til mer aktivitet

Kravet er at alle former for leting stanses, og at alle prosjekter som skal påbegynnes i mye større grad må vurderes opp mot klima og miljø, og eventuelt avslås.

Organisasjonene kaller regjeringens endringer i oljeskatten et «smart finansielt grep»:

– Men det er ikke i nærheten av hva som må til for at Norge skal gjøre sitt for å hindre eskalerende klimaendringer. Forslaget er ikke tilstrekkelig og vil på ingen måte redusere aktiviteten på norsk sokkel, men kan i verste fall føre til økt aktivitet, heter det i meldingen .

– Vi må tenke helhetlig rundt oljepolitikken og se på hele verktøykassa. Det aller viktigste er å stoppe utdeling av utvinningstillatelser og slutte å lete etter mer olje og gass på norsk sokkel. Vi advarer mot å finne sammen om løsninger som ser ut som klimaløsninger på papiret, men som i praksis ikke reduserer norsk klimarisiko eller våre bidrag til klimakrisen. Vi risikerer å bygge brua over til den grønne omstillingen for lang, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond. 

Å avskaffe ordningen med nummererte konsesjonsrunder, en av to måter å dele ut oljelisenser på i Norge, vil heller ikke gi store utslag på norsk klimarisiko, hevdes det.

Det vises til at det meste av nye tildelinger skjer gjennom TFO-ordningen. I løpet av regjeringens to perioder har det blitt 519 områder gjennom TFO og 100 områder gjennom de nummererte konsesjonsrundene.

Advarer mot falske klimaseire

En ny regjering advares mot å tro at slutt på konsesjonsrunder er en klimaseier.

– Ingen regjering kan påberope seg et klimaansvar om ikke de prioriterer en fullstendig letestans, og at de faktisk går inn for en rettferdig grønn omstilling av samfunnet, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet

– Tiden renner ut for å gjøre klimatiltak som faktisk monner, men vi har hatt en oljeblind regjering som ikke har turt å ta de nødvendige valgene. Hvis den nye regjeringen skal ha noe troverdighet på klima må de stanse all oljeleting. Jo lenger det utsettes, dess vanskeligere blir det å gjøre omstillingen styrt og trygg for både mennesker og miljø, sier Lea Nesheim, nestleder i Natur og Ungdom.


- Annonse -