Felling av Letjenna-flokken var ugyldig, sa tingretten. Nå anker staten

Klima- og miljødepartementet vedtok i 2019 at seks ulver tilhørende Letjenna-flokken skulle felles. Reviret var innenfor ulvesona i det som nå er Innlandet fylke.

Dyrevernorganisasjonen NOAH gikk til søksmål mot staten i etterkant av fellingen, og vant saken i Oslo tingrett. Vedtaket om felling ble kjent ugyldig.

Nå har KLD bestemt seg for å anke dommen til lagmannsretten.

– Saken reiser prinsipielle rettslige spørsmål om forvaltning av ulv, som jeg mener bør bli vurdert av en høyere rettsinstans. Det vil gjøre de rettslige rammene tydeligere, og dermed kunne bidra til å gjøre ulveforvaltningen mer forutsigbar, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).


- Annonse -