Foto: Næringsdep.

– Spiller vi kortene riktig kan Norge bli en stor aktør internasjonalt innen batteriproduksjon. Jeg jobber for at gigabatterifabrikkene skal etableres i Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Vestre varsler i dag at en nasjonal batteristrategi er like om hjørnet. Nå vil han ha norske aktører på banen.

– Det er svært viktig at norske aktører posisjonerer seg i en nordisk og europeisk batteriverdikjede. Det inkluderer blant annet tilgang på nødvendige råvarer, produksjon av batterikomponenter, anvendelse av batterier innenfor transport, industri og andre bransjer, og resirkulering av brukte batterier. Men det haster om vi skal ha mulighet til å ta markedsandeler i et raskt voksende marked. Derfor må vi satse nå, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Ifølge Næringsdepartementet er omsetningspotensialet i norsk batteriverdikjede anslått til å kunne bli 90 milliarder kroner i 2030, større enn både havvind og hydrogen til sammen.

– Batterier er et av seks sentrale satsingsområder i regjeringens  grønne industriløft og Norge har streke forutsetninger for å lykkes langs hele batteriverdikjeden. Vi må legge til rette for storskala battericelleproduksjon i Norge. Batteristrategien blir viktig i denne sammenhengen, sier næringsminister Vestre.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) Foto: Øyvind Myge, Nærings- og fiskeridepartementet

Flere i gang

I Norge er allerede flere batteriprosjekter igangsatt: Skaland Grafitt og Freyr i nord, Beyonder og Corvus i vest, Hydrovolt i øst og Morrow i sør.

Ambisjonen er at det skal bli flere, og regjeringens nye batteristrategi meldes å være i siste fase. De neste ukene vil arbeidet inkludere dialog med aktører i næringen og andre interessenter.

Den endelige batteristrategien legges frem i løpet av våren 2022.

– Regjeringen ønsker å legge et løp som er kraftfullt nok til å tiltrekke den private kapitalen som må til for å få opp fabrikkene i Norge. Vi skal sørge for arealer, krafttilgang, utdannelse av de rette menneskene, eksportfinansieringsordninger, konkurransedyktige tilskuddsordninger og aktiv bruk av det statlige eierskapet, sier Vestre.

- Annonse -
Vil du annonsere her?