FNs generalsekretær António Guterres Foto: Eric Bridiers / Wikimedia Commons.

En stor rapport fra FNs klimapanel (IPCC) om tiltak for å bremse den globale oppvarmingen skal godkjennes på et møte som nå er i gang.

Forskere og myndighetsrepresentanter fra hele verden skal sammen diskutere det viktigste sammendraget av rapporten. Det skjer på en videokonferanse som begynte mandag og vil pågå de neste to ukene.

Rapporten, som er på nesten 3.000 sider, skal offentliggjøres 4. april. Dette er tredje del av IPCCs nye hovedrapport.

Temaet er i den nye delrapporten er tiltak for å bekjempe klimaendringene. Tross tiltakene som så langt er forsøkt, har de globale klimautslippene fortsatt å stige.

– Vi går i søvne mot en klimakatastrofe, sa FNs generalsekretær António Guterres (bildet) på en konferanse i London mandag.

Fortsetter vi som i dag, kan vi vinke farvel til målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, fastslo Guterres.

IPCCs forrige delrapport, om klimaendringenes konsekvenser, ble presentert i slutten av februar. Del én om den naturvitenskapelige klimaforskningen ble offentliggjort i august i fjor.

FAKTABOKS

* Den nye hovedrapporten fra FNs klimapanel (IPCC) sammenfatter den nyeste klimaforskningen.

* Over 700 forskere og eksperter fra 90 land har deltatt i arbeidet. 19 av dem er fra Norge.

* Rapporten er den sjette i rekken og omtales som AR6. IPCCs første hovedrapport ble utgitt i 1990.

* AR6 er inndelt i tre delrapporter og en oppsummerende synteserapport. Den første, om det naturvitenskapelige kunnskapsgrunnlaget, ble presentert i august i fjor.

* Klimaendringenes konsekvenser er et hovedtema i den andre delrapporten. Den ble offentliggjort mandag 28. februar.

* Tiltak for å bremse klimaendringene er tema for den siste delrapporten, som presenteres 4. april.

* Hver av delrapportene er på flere tusen sider.

(Kilder: IPCC, Miljødirektoratet, NTB)

(©NTB)

- Annonse -