Skisse: Equinor.

Trollvind – som er navnet på prosjektet – skal ha en installert effekt på om lag 1 GW, og en årsproduksjon på 4,3 TWh.

– Ved å produsere olje og gass med lave klimagassutslipp styrker vi norsk sokkels konkurransekraft, opprettholder aktiviteten i industrien og sikrer fremtidig verdiskaping, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor, i en post på Equinors nettsider.

Equinors partnerne i prosjektet er Petoro, TotalEnergies, Shell og ConocoPhillips. Studien som er igangsatt skal utrede muligheten for en flytende havvindpark i Troll-området om lag 65 kilometer vest for Kollsnes i Vestland.

Under 1 krone/kWh

Planen er at partnerskapet vil kjøpe all kraften vindparken produserer, til en pris som gjør det mulig å bygge ut Trollvind. Partene ser på kommersielle modeller hvor Trollvind selger kraft til Troll og Oseberg installasjonene samt Kollsnesanlegget, og uten annen form for finansiell støtte. Det anslås at Trollvind kan levere kraft til under 1 krone/kWh.

– Trollvind er et konsept hvor fornybar kraft både bidrar til utslippskutt gjennom elektrifisering, leverer kraft til et område hvor kraftmangel allerede har skapt utfordringer for ny industriutvikling og Norge beholder ledertrøyen i industrialiseringen av flytende havvind. En fullskala flytende havvindpark som Trollvind kan bidra til raskere å realisere norske myndigheters ambisjon om å posisjonere Norge som havvindnasjon og vi bygger på kompetansen fra olje- og gassindustrien, sier konsernsjef Opedal.

Ilandføring

Stortinget vedtok i 2020 å skjerpe kravene til utslippskutt fra norsk sokkel fra 40 til 50 prosent innen 2030.

– Dette kan bli en fantastisk mulighet for Norge og industrien. Gjennom å bruke vår samlede kompetanse kan vi avkarbonisere eksisterende produksjon og øke farten på utviklingen av havvind. Det er det våre selskaper trenger å gjøre for at vi som samfunn skal bli netto null i 2050, sier Thomas Brostrøm, konserndirektør for Fornybar i Shell.

Kraft fra Trollvind kan fremskynde havvindsatsingen i Norge og levere ekstra kraft til Bergens-regionen, understreker Equinor, og peker på at en ilandføring vil kunne gi mulighet for en større vindpark enn om denne var direkte knyttet til olje- og gassinstallasjonene til havs. Ved at kraften blir tatt til land, kan den også utnyttes bedre i samspill med regulert vannkraft og landindustri, skriver selskapet.

LO bifaller

– Det er svært gledelig at vi er i gang med de løsningene som skal sørge for at vi både kutter utslipp og skaper jobber. Det eneste som er sikkert er at vi trenger mer kraft, og dette vil være gode svar på den krevende kraftsituasjonen vi har i bla. Hordaland, sier LO leder Peggy Hessen Følsvik i en kommentar.

– For LO er det viktig at havvind skal være både et kraftprosjekt og et industriprosjekt. Det skal sikre oss både nok og rimelig nok strøm. Og det skal gi oss nye grønne arbeidsplasser, sier LO-lederen.

- Annonse -