Klimagassene øker raskt: Både på Zeppelinobservatoriet (avbildet) på Svalbard og Birkenesobservatoriet i Agder ble det målt rekordhøye konsentrasjoner av CO2, metan og lystgass i 2021. Foto: Ove Hermansen, Nilu.
I 2021 ble det målt rekordhøye nivåer av klimagassene CO2, metan og lystgass i atmosfæren over Norge.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.