Ill.foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.no.

I disse dager forbereder ulvejegerne seg på det de kaller «vinterens vakreste eventyr» – ulvejakta – en jakt på et totalfredet, rødlistet, kritisk truet dyr.

Jakta begynner 01.12. og varer helt til 31.05, langt inn i yngletiden, noe som ikke er lov, egentlig, men i naturfiendtlige Norge er alt mulig. 

På ulvetelleren på Rovdata står det nå at vi har 33 levende ulver i Norge. Jegerne har lov til å skyte 14 ulver utenfor ulvesonen og 26 innenfor sonen, altså 40 ulver til sammen, Det er 7 flere ulver enn det fins i Norge nå. Dette skjer fordi rovviltnemndene baserer seg på gamle tall fra i fjor og i mellomtiden er det drept 38 ulver på lisensjakt og 11 på skadefelling og helt sikkert noen på tjuvjakt. Vi vet også nå at vi kun har 2 ulvevalpekull i Norge, vi ligger ett under det allerede skrekkelig lavt fastsatte bestandsmålet. Stortinget har nemlig bestemt at vi skal ha 3 helnorske valpekull hvert år. Likevel skal her drepes. 

Ulv er blitt fritt vilt, dette er ren utryddelsespolitikk

De 26 ulvene som står på dødslista til rovviltnemndene lever i stabile familiegrupper, i tre grenserevirer vi deler med Sverige, og ett helnorsk revir, Mangenulvene, inne i ulvesonen. Klimaministeren skal avgjøre det hele, gjerne rett oppunder jul. KLD pleier å vente i det lengste, så vi lever i frykt og beven, alle vi som kjemper for rovdyra og for naturen vår. 

Statsforvalteren mente at et forsvarlig uttak i vinter var to revirer, men rovviltnemndene fornektet seg ikke, de mente det var rom for å drepe flere. De syntes også det var greit å slenge med Mangenreviret, enda de er nærmeste nabo til Settenreviret, der den berømte genetisk viktige Settenhannen bor og det er risiko for at noen da i vanvare kan skyte ham i stedet. I mørket er alle ulver grå, ikke sant? Eller, det var sant, det er ikke lov å jakte i mørket, selv om det altså foregår lyssky affærer i norske skoger med blant annet ulovlige viltkameraer og tjuvjakt på ulv. Sporing og flaggliner er dessuten klart til startskuddet går av for jegerne inne i sonen 01.01.2023.

… rovviltnemndene fornektet seg ikke, de mente det var rom for å drepe flere …

Vi får krysse fingrene for at Barth Eide innser det vanvittige i å akseptere avlivning av de få ulvene vi har generelt, og da særlig Mangenulvene, og at han setter ned foten, for øvrig en med et enormt klimatisk fotavtrykk, skulle jeg mene. Det setter store spor å være skyld i å utrydde arter i sin egen bakgård. 

Samtidig lobbes det på jegersiden for at det skal åpnes for løshunder til bruk i jakta. Det er det nemlig lov til i Sverige, som de skal samarbeide med om å skyte grenseulvene. Dette er ren tortur og heldigvis ikke lov, men vi får se nå, om det gjøres knefall for også dette kravet. 

Man kan ikke drepe en ulv mer enn én gang. Noen er sikkert skuffet over det, etter alle de gamle skuddskadene som finnes i rovdyrkroppene å dømme. Vi kan altså ikke basere årets lisensjaktkvote på ulven som falt i fjor. Det er helt uforsvarlig, både juridisk og moralsk. Denne praksisen må endres. Den er også i strid med loven, hvor det står at avlivning av et individ av en truet art kun skal skje etter unntaksvilkår og være basert på siste oppdaterte kunnskapsstatus om bestanden. Drepte ulver fra i fjor utgjør ikke siste oppdaterte kunnskap og gir altså feil tallgrunnlag som utgangspunkt for fastsettelse av antallet som skal drepes. 

Ulv er blitt fritt vilt, dette er ren utryddelsespolitikk. Hvis Barth Eide mener noe med å være klima- og miljøminister, så setter han foten ned nå. Han stopper all lisensjakt på alle truede, rødlistede arter, også ulven. Hvis han og hans departement har noe anstendighet i det hele tatt, så parkerer han alle drap på ulv og lar Høyesterett behandle klagen hans på at NOAH fikk medhold i to rettsinstanser. Tingretten og lagmannsretten mente begge at det er ulovlig å drive lisensjakt på ulver i ulvesonen, slik myndighetene har gjort siden 2019. Skal KLD ture frem med naturfiendtlig arroganse og please næringsinteresser og jegerorganisasjoner? Skal han nå vise hva slags stoff han er laget av? Tør vi å håpe? Kan vi som respekterer natur og ville dyr endelig få en fredelig og god jul og nyttårsfeiring? 


- Annonse -