Ill.foto: Wikimedia / Hans-Petter Fjeld / CC BY-SA 2.5
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Vest-Agder sau og geit har søkt om tillatelse til skadefelling av en ulv, men Statsforvalteren i Agder har avslått søknaden. Begrunnelsen for avslaget er at skadeomfanget foreløpig er «svært begrenset» og at det ikke foreligger skadedokumentasjon som tilsier at det handler om et pågående angrep med stort potensial for fremtidige skader i området.

Hittil er vurderingen til Statsforvalteren at det ikke er mer enn én ulv i det aktuelle området, som ligger i Åseralsheia. Ifølge avisa Setesdølen tror man ulven kan ha vandret dit fra Gyland i Flekkefjord kommune. Det hersker også en viss usikkerhet om det faktisk er ulv som har drept alle beitedyrene. Ifølge Statens Naturoppsyn (SNO), kan det også være en hund som har tatt livet av det ene lammet som er funnet drept.

Gyland i Flekkefjord har hatt besøk av ulv tidligere. I januar 2016 ble en ulv skutt på Gyland, under lisensjakt på to ulver det året.

Statsforvalteren skriver at hvis det oppstår nye skader forårsaket av ulv i området, eller det kommer annen relevant informasjon, vil etaten vurdere saken på nytt.

Vinteren 2022–2023 var det ifølge Miljødirektoratet rundt 510 ulver i Norge og Sverige, hvorav de fleste i Sverige. Kun 43-44 ulver er klassifisert som helnorske. Antall registrerte ulveflokker i Skandinavia er 49.

I Norge er ulv klassifisert som kritisk truet på den norske rødlista for arter fra 2021.

- Annonse -