Illustrasjon: Pixabay.

Seks av ti selskaper på Forbes liste over verdens største selskaper har en klimaprofil som ikke stemmer overens med hva selskapene i realiteten jobber for å oppnå.

Det er tenketanken InfluenceMap som har utført undersøkelsen, som omfatter 300 av listens 2000 selskaper.

Ved å telle opp på selskapenes nettsider hvor det er nedfelt forpliktelser på å nå netto nullutslipp av klimagasser, dannes et inntrykk av det enkelte selskaps klimastrategi. Målsettingene blir holdt opp mot innholdet i Parisavtalen, gradert etter om de ikke oppfyller Parisavtalen, delvis oppfyller, eller er i overenstemmelse med Parisavtalen.

– Disse funnene bør føre til en wake-up call for selskaper over hele verden. Det er tydelig at mens selskaper er raske med å holde opp sine klimaforpliktelser, er for mange av dem ikke-støttende til sine myndigheters klimapolitikk, sier Catherine McKenna.

McKenna er tidligere miljøvernminister i Canada, og er nå leder for FNs høynivå ekspertgruppe for netto null forpliktelser, underlagt generalsekretæren.

Noen er nær stempelet som grønnvaskingsbedrift

Ved å gå gjennom dataene fant InfluenceMap at 58 %, eller nesten seks av ti selskap, ikke fulgte sine egne målsettinger slik de framkommer på egne nettsider, ved å holde målsettingene opp mot støtten de utviser for myndighetenes klimapolitikk.

Ganske mange selskaper (21,5 %) ble funnet å løpe særlig stor risiko for å fortjene betegnelsen «net zero greenwash», altså å bli stemplet som en grønnvaskingsbedrift.

Blant disse «verstingene» ligger selskaper som Chevron, ExxonMobil, Glencore International og Nippon Steel Corporation.

To store norske selskaper som er med i undersøkelsen er Equinor og Norsk Hydro, i henholdsvis bransjene energi og metaller og gruvedrift. Begge to havner i en middels posisjon i målingen.

Graf: InfluenceMap

FNs Catherine McKenna spesifiserer sin kritikk videre:

– Ikke bare undergraver mange selskaper sine egne klimaforpliktelser ved å drive lobbyvirksomhet mot klimatiltak. Deres netto null forpliktelser er rett og slett ikke troverdige. Vi trenger at næringslivet skaper loop-formede klimaambisjoner hvor ledere i privat sektor oppmuntrer og forsterker ambisiøse klimahandlinger fra myndighetene.


- Annonse -
Vil du annonsere her?