Klimaet i våre områder kan bli betydelig kaldere hvis havstrømmene fra sør kollapser. Illustrasjonsfoto. Unsplash.

Hvis vippepunkt passeres kan den videre utviklingen gå veldig raskt, er bekymringen hos forskere.

Et slikt vippepunkt kan inntreffe en gang mellom 2025 og 2095, konkluderte en studie fra i fjor. Men det er ikke vitenskapelig enighet på feltet – britiske Met Office mener en slik rask utvikling ikke er sannsynlig i det inneværende århundret, melder The Guardian.

Avisen rapporterer om en helt ny studie som nylig er publisert i Science Advances, om AMOC, eller The Atlantic meridional overturning circulation. Golfstrømmen er en del av AMOC. De atlantiske havstrømmene bringer varmt vann og luft fra ekvator og Gulfen / Karibia, nordøstover langs østkysten av USA og videre over til Nord-Europa. Langs kystene av Grønland og i Arktis kjøles vannet ned og synker, og på denne måten opprettholdes en sirkulasjon. Sirkulasjonen bidrar til et mildt klima på breddegrader hvor det ellers ville vært mye kaldere. Som for eksempel hos oss i Norden og i Storbritannia.

Strømmen er påvirket av saltinnholdet i vannet. Fordi isen på Grønland smelter i høyt tempo og renner ut som ferskvann, blir saltinnholdet i havet mindre. Det fører i sin tur til at det det avkjølte vannet i nordområdene synker saktere ned og sirkulasjonen svekkes.

Sjokkerte forskere

Forskerne bak den nye studien skal ha blitt sjokkert over å registrere hvor raskt en kollaps i AMOC kan komme til å skje, dersom et vippepunkt passeres. Store datasimuleringer ligger til grunn for de nye funnene.

For Europa sin del ville en kollaps bety kraftig nedkjøling og mindre nedbør. En av forskerne, René van Westen, ved universitetet i Utrecht, er sitert i The Guardian:

– Det som overrasket oss er hvordan vippepunktet opptrådte. Det kommer til å bli katastrofalt, uttaler han, samtidig som han påpeker at det ikke finnes nok data ennå til å si om når det inntreffer – til neste år eller i det neste århundre.

– Vi må ta klimaendringene mye mer på alvor, sier van Westen til avisen.

Norge ville vært mye kaldere – og kan bli det

Havforskere har målt styrken i AMOC i flere tiår, og den har vist variasjoner fra år til år. Men ifølge britiske MetOffice har strømmen allerede svekket seg med 15 % siden 1950. Vitenskapen synes å være temmelig klar på at klimaendringene begrunnet i CO2-utslipp vil føre til at golfstrømmen vil svekke seg ytterligere i løpet av det århundret vi er inne i.

Uten Golfstrømmen ville Norges klima sannsynligvis vært betydelig kaldere enn det er i dag, med lavere gjennomsnittstemperaturer, spesielt langs kystområdene som er sterkest påvirket av Golfstrømmen. Vintrene kunne ha vært kaldere og somrene kortere og kjøligere. Nøyaktig hvor store temperaturforskjeller det kan være snakk om er ikke vitenskapelig kartlagt.

Global oppvarming med kjølende paradokser

Menneskeskapte CO2-utslipp varmer opp hele kloden, men ser paradoksalt nok også ut til å kunne gi effekter som gir et regionalt, kjølende utslag ved siden av oppvarmingen. For Norges del, og for Nordvest-Europa, kan altså sviktende havstrømmer fra sør bety et kaldere klima en gang i framtiden, og kanskje er det nærmere oss enn det som hittil har vært antydet.

En annen faktor som tidvis kan gi kaldere klima hos oss er mer ustabile jetstrømmer. Jetstrømmene er høyhastighetsvindstrømmer som befinner seg høyt oppe i atmosfæren, spesielt i grenselaget mellom troposfæren og stratosfæren. Disse er med på å forme værsystemer og klimaet på jorden. Endringer i atmosfærisk sirkulasjon, som følge av klimaendringer, kan påvirke jetstrømmenes mønstre og stabilitet. Dette kan være noe av forklaringen på lange perioder med kulde i Skandinavia, men også lenger sørover i Europa: En «slakkere» jetstrøm kan føre til at arktiske luftmasser ikke holder seg oppe i polområdene, men trenger lenger sør enn normalt. Et eksempel på dette skjedde i mars i fjor, slik Meteorologisk Institutt meldte om den gangen.

FAKTA om AMOC og Golfstrømmen:

AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) og Golfstrømmen er to forskjellige, men relaterte konsepter som er en del av den store havsirkulasjonen i Nord-Atlanteren. Her er forskjellene mellom dem:

  1. AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation):
  • AMOC er en termohalinsk sirkulasjon i Atlanterhavet som driver varmt overflatevann nordover fra den subtropiske regionen til høyere breddegrader, spesielt i det nordlige Atlanterhavet.
  • Denne sirkulasjonen inkluderer flere komponenter, inkludert Golfstrømmen, som er en del av overflatestrømmen i AMOC.
  • AMOC spiller en viktig rolle i varmetransporten fra tropene til høyere breddegrader og har stor betydning for klimaet i Nord-Atlanteren og omkringliggende regioner.
  1. Golfstrømmen:
  • Golfstrømmen refererer spesifikt til den varme overflatestrømmen som transporterer vann nordøstover fra Mexicogolfen langs USAs østkyst mot Atlanterhavet.
  • Denne strømmen er en del av AMOC og er en av dens mest fremtredende og velkjente komponenter.
  • Golfstrømmen har en betydelig innvirkning på klimaet og været i områdene den passerer, og den bidrar til å opprettholde det milde klimaet i nordvest-Europa, spesielt i land som Storbritannia og Norge.

I korthet: AMOC er den overordnede termohalinske sirkulasjonen i Atlanterhavet, som inkluderer flere komponenter, mens Golfstrømmen er en spesifikk overflatestrøm i AMOC-systemet, som transporterer varmt vann nordover langs USAs østkyst og videre til Europa.


- Annonse -
Vil du annonsere her?