Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Ola Elvestuen

09:38 Allerede på trikken møter jeg barn og unge med plakater og ansiktsmaling.  Alle har det utrykket i ansiktet, det litt stolte og bestemte utrykket. Det nå-skal-jeg-faktisk-ut-og-gjøre-noe-viktig-utrykket. Og det er jo akkurat det de skal. De skal ut og redde verden, er det ikke det de skal?   09:45 Mens vi...
På forhånd anslo arrangørene, med Natur og Ungdom i spissen, at om lag 10.000 norske skoleungdommer ville streike for klimaet fredag 22. mars. Men det skulle vise seg at om lag det firedobbelte, fra Longyearbyen i nord til Mandal i sør, valgte å skulke skolen og heller deltok i aksjonene...
– Dette er et stort og viktig oppdrag. At verdens miljøministre gir meg denne oppgaven, er en anerkjennelse av den lederrollen Norge har i det globale miljøarbeidet, sier klima-. og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding. Miljøforsamlingen er FN miljøs hovedforsamling, og møttes i Nairobi i Kenya denne uka. – For...
FNs miljøprogram lanserer den sjette globale miljøstaturapporten, GEO-6, i Nairobi i dag, under FNs miljøforsamling. GEO-6 er den mest omfattende rapporten siden 2012 som tar for seg hele klodens miljøtilstand under ett, skriver Klima- og miljødepartementet på sine nettsider. FNs miljøprogram har publisert disse rapportene med fast intervall siden 1992. Rapporten...
Der er over 80 miljøministre fra hele verden til stede. På FNs miljøforsamling i 2017 fikk Norge oppslutning om en nullvisjon for utslipp av plastavfall til verdenshavene. – Nå må vi sikre at denne visjonen blir en realitet gjennom et sterkere regelverk, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen på nettsidene...
Det første gang siden samarbeidet startet i 2010 at utslippene har gått ned, og at Norge begynner å betale. Til sammen skal Norge betale for nesten 5 millioner tonn CO2 for 2017, og i penger er det snakk om rundt 200 millioner kroner denne gangen. En uavhengig tredjepart skal bekrefte...
Klima- og miljødepartementet opplyser i dag at EU, Island og Norge på COP24 er blitt enige om neste steg for en avtale om felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030. Avtalen er en forlengelse av det som allerede ligger inne i Parisavtalen for Norges del - at våre klimagassutslipp skal reduseres med...
En av sesjonene på møtet i Krakow samlet ledere fra næringsliv og myndigheter i en diskusjon om klimaløsninger for byer fram mot 2050. Vår klima- og miljøminister Ola Elvestuen ledet sesjonen. I stadig voksende bybefolkninger kan knapphet på vann og strøm bli et økende problem, ble det framholdt under møtet....
KLD melder at "Det gjøres ikke endringer i organiseringen av vannforvaltningsarbeidet etter vannforskriften nå." En rekke miljøorganisasjoner, mer enn 100 kommuner og de fleste fylkeskommunene, samt organisasjonen Norsk Vann, gikk i mot endringen da forslaget ble sendt ut på høring tidligere i år. Norsk Vann skrev blant annet at ... "dagens organisering...
To minutter med ministeren Naturpress møter Åsa Andersen på Aker brygge, på vei til et høringsmøte i klima- og miljødepartementet der hun er invitert til å holde et tre minutter langt innlegg, og vi blir med. Hun er godt forberedt, og tar med plastinnpakningen fra både lunch, smoothie og kaffe...