tirsdag, mars 28, 2023
- Annonse -Ledige stillinger

Stikkord: Ola Elvestuen

Dagbladet: Elvestuen setter i praksis stopp for oljeaktivitet i nye områder når han nå varsler varig vern for Barentshavet nord. Dessuten kan det bli oljerevers i områder av Barentshavet som er åpnet for leting. – Barentshavet nord må ut av diskusjonen og få varig vern. I tillegg må vi ta...
Det brenner i Amazonas regnskog i Brasil. Så mye som 72.000 skogbranner er registrert hittil i år, en økning fra fjorårets snaue 40.000 branner. Nå gir Brasils president Jair Bolsonaro frivillige organisasjoner (NGO´er) skylden for de mange brannene, "for å sette regjeringen i et dårlig lys etter at de har...
– Landarealene og bruken av dem er ekstremt viktig i forhold til å nå klimamålene, sa direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, under lanseringen av den nye rapporten fra FNs klimapanel. Hovedfunnene i rapporten - benevnt FNs klimapanels spesialrapport om klimaendringer og landarealer - gir god grunn til bekymring. Menneskers utnyttelse av...
Regnskog fjernes fortsatt i høyt tempo i Colombia, det er kun en reduksjon av avskogingen sammenlignet med året før det nå rapporteres om. KLD melder at reduksjonen i 2018 mot 2017 var 10,4 prosent på landsbasis. Ikke siden 2015 har det vært registrert nedgang i avskogingen i Colombia. Colombia...
– Gummigranulat fra kunstgressbaner er en av de største kildene til spredning av mikroplast i Norge. Nå vil vi stille krav for å hindre at gummigranulat spres til naturen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Fra Klima- og miljødepartmentet er det nå utarbeidet et nytt forskriftsforslag for å hindre mest...
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030, og nullutslipp innen 2050. – En forutsetning for nye energikilder i transportsektoren er å legge til rette for at disse kan tas i bruk i hele landet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding. Regjeringen legger nå frem...
Naturvernforbundet sier seg i en pressemelding svært skuffet over Solbergs holdning. – Dette handler ikke om å "låse" oss, statsminister, men om at vi skal ta vår del av ansvaret i den globale klimadugnaden. Vi kan ikke kjøpe oss fri fra vårt spesielle historiske ansvar for klimakrisen. Hele essensen i...
Stortinget vedtok torsdag endringer i jordloven for å stanse nydyrking av myr. "Myr lagrer karbon, har et rikt mangfold av arter og demper tørke ved å lagre vann. Derfor er bevaring av myr en viktig klima- og miljøsak", skriver Klima- og miljødepartementet på sine hjemmesider. – Forbud mot nydyrking av...
De nordiske miljøministrene er enige om å jobbe for en global avtale for å bekjempe forsøpling av verdenshavene, melder Klima- og miljødepartementet i dag. Norges klima- og miljøminister Ola Elvestuen tok initiativ til en nordisk ministererklæring. – Jeg er glad for at mine nordiske kolleger har stilt seg bak det norske...
09:38 Allerede på trikken møter jeg barn og unge med plakater og ansiktsmaling.  Alle har det utrykket i ansiktet, det litt stolte og bestemte utrykket. Det nå-skal-jeg-faktisk-ut-og-gjøre-noe-viktig-utrykket. Og det er jo akkurat det de skal. De skal ut og redde verden, er det ikke det de skal?   09:45 Mens vi...