Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: Ola Elvestuen

Klima- og miljødepartementet melder at Miljødirektoratets tillatelse for letebrønnen Toutatis i Norskehavet, med DEA Norge som operatør, opprettholdes. Brønnen ligger omlag 7,5 km nord for Trænarevet og omlag 83 km fra Røst, og grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten. Tillatelsen ble påklaget av Norges Miljøvernforbund, Bellona og Natur...
Dagbladet: Elvestuen setter i praksis stopp for oljeaktivitet i nye områder når han nå varsler varig vern for Barentshavet nord. Dessuten kan det bli oljerevers i områder av Barentshavet som er åpnet for leting. – Barentshavet nord må ut av diskusjonen og få varig vern. I tillegg må vi ta...
Det brenner i Amazonas regnskog i Brasil. Så mye som 72.000 skogbranner er registrert hittil i år, en økning fra fjorårets snaue 40.000 branner. Nå gir Brasils president Jair Bolsonaro frivillige organisasjoner (NGO´er) skylden for de mange brannene, "for å sette regjeringen i et dårlig lys etter at de har...
– Landarealene og bruken av dem er ekstremt viktig i forhold til å nå klimamålene, sa direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, under lanseringen av den nye rapporten fra FNs klimapanel. Hovedfunnene i rapporten - benevnt FNs klimapanels spesialrapport om klimaendringer og landarealer - gir god grunn til bekymring. Menneskers utnyttelse av...
Regnskog fjernes fortsatt i høyt tempo i Colombia, det er kun en reduksjon av avskogingen sammenlignet med året før det nå rapporteres om. KLD melder at reduksjonen i 2018 mot 2017 var 10,4 prosent på landsbasis. Ikke siden 2015 har det vært registrert nedgang i avskogingen i Colombia. Colombia...
– Gummigranulat fra kunstgressbaner er en av de største kildene til spredning av mikroplast i Norge. Nå vil vi stille krav for å hindre at gummigranulat spres til naturen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Fra Klima- og miljødepartmentet er det nå utarbeidet et nytt forskriftsforslag for å hindre mest...
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030, og nullutslipp innen 2050. – En forutsetning for nye energikilder i transportsektoren er å legge til rette for at disse kan tas i bruk i hele landet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding. Regjeringen legger nå frem...
Naturvernforbundet sier seg i en pressemelding svært skuffet over Solbergs holdning. – Dette handler ikke om å "låse" oss, statsminister, men om at vi skal ta vår del av ansvaret i den globale klimadugnaden. Vi kan ikke kjøpe oss fri fra vårt spesielle historiske ansvar for klimakrisen. Hele essensen i...
Stortinget vedtok torsdag endringer i jordloven for å stanse nydyrking av myr. "Myr lagrer karbon, har et rikt mangfold av arter og demper tørke ved å lagre vann. Derfor er bevaring av myr en viktig klima- og miljøsak", skriver Klima- og miljødepartementet på sine hjemmesider. – Forbud mot nydyrking av...
De nordiske miljøministrene er enige om å jobbe for en global avtale for å bekjempe forsøpling av verdenshavene, melder Klima- og miljødepartementet i dag. Norges klima- og miljøminister Ola Elvestuen tok initiativ til en nordisk ministererklæring. – Jeg er glad for at mine nordiske kolleger har stilt seg bak det norske...