Konsernsjef i Storebrand, Odd Arild Grefstad. Foto: Storebrand / Kristian Skalland Moen.

– IEA leverer ikke de verktøyene regjeringer, investorer og selskaper trenger for å tilpasse politikk, investeringer og forretningsstrategier til Parisavtalen.

Kritikken mot det internasjonale energibyrået kommer fra Odd Arild Grefstad (bildet), konsernsjef i Storebrand, i en pressemelding som konsernet har publisert mandag.

For investorer, næringsliv og politikere anses IEA-rapporten «World Economic Outlook» som et viktig beslutningsgrunnlag. Endog «svært viktig», understreker Storebrand. Rapporten kom i forrige uke, og der ble det slått fast at verdens energietterspørsel vil øke med 1,3 % årlig helt fram til 2040, om dagens trend framskrives. Med de følger dette får for klimagassutslippene.

Krever bedre analyser

Nå ber Storebrand og 64 andre internasjonale selskaper, organisasjoner og akademikere  om at byrået gir en bedre analyse av hva som skal til for å nå målet om 1,5 graders oppvarming, i tråd med Parisavtalen.

«Byrået bør blant annet inkludere analyser om implementering av fornybar energi, økt energieffektivitet, økt andel elbiler og en brems i utviklingen av olje, gass og kullproduksjon i sitt fornybarscenario», heter det om innholdet i brevet.

IEAs administrerende direktør, Faith Birol, er mottaker av brevet, som er signert av blant andre Storebrand, Nordea, IKEA, Zurich Insurance Group, Folksam og tidligere FNs klimasjef, Christiana Figueres.

«20 år for sent»

Brevskriverne løfter fram det faktum at med nåværende fornybarscenario – ifølge rapporten til IEA – gir dette 1,8 graders oppvarming innen 2070.

«Det er 20 år for sent og gir ikke en god nok føring på tiltak verden trenger for å holde den globale oppvarmingen på 1,5 grader. Hovedscenariet gir minst 2,7 graders oppvarming», skriver innsenderne.

– IEA har mulighet til å gå i front og vise verden hva som skal til for å levere i tråd med Parisavtalen. I deres siste rapport har de ikke lykkes med dette, sier Storebrand-sjef Grefstad.

Brevet inneholder blant annet disse oppfordringene til Birol og IEA:

«World Economic Outlook»-rapporten har kraften til å bli en selvoppfyllende profeti, og har dermed et stort ansvar som overgår andre publikasjoner som kun er beskrivende. IEA kan ikke ignorere dette ansvaret.»

«Vi oppfordrer IEA om å lage et transparent fornybarscenario som sin sentrale referanse i 2020-rapporten. Ambisjonen til fornybarscenariet må endres til å gi en rimelig sannsynlighet for å nå netto nullutslipp innen 2050 (ikke 2070) og begrense global oppvarming til 1,5 grader (ikke 1,8 grader).»

«2020 markerer et vendepunkt for verden – året vi enten grep utfordringene og mulighetene, eller fortsatte å forsinke og hindre overgangen til et lavutslippssamfunn. Vi gir IEA en mulighet til å gå i front og vise verden hva som er nødvendig for å levere på en 1,5 graders framtid.»


 

- Annonse -