Ulv i flokk. Foto av Unsplash.
ARV tar sterkt avstand fra bruk av "spanske ryttere". Illustrasjonsfoto: Eva Blue / Unsplash.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Klima- og miljødepartementet reduserer området utenfor ulvesona i region 4 og 5 som er unntatt fra lisensfellinga. Dette for å skjerme genetisk verdifull ulv med om lag 30 prosent.

Så snart ulveparet i Deisjøreviret er flyttet, blir hele det aktuelle området åpnet for lisensfelling.

Hittil har det ikke vært mulig å flytte ulveparet i Deisjøreviret, opplyser KLD, dette til tross for aktiv oppfølging fra Statens naturoppsyn, som vil fortsette å være i området. Knyttet til dette har KLD gjort en ny vurdering av lisensfellingsområdet utenfor ulvesona. Med den nye avgrensingen av fellingsområdet kan det nå drives lisensfelling av streifulv i et større område, samtidig som ulvene i Deisjøreviret er tilstrekkelig skjermet, er departementets beslutning.

Statens naturoppsyn er på plass i området og benytter tilgjengelig mannskap for å skaffe seg kunnskap om hvordan ulvene beveger seg rundt.

– Vi arbeider aktivt med å flytte ulvene slik at føringene fra Stortinget om at det skal åpnes for lisensfelling i det aktuelle området kan ivaretas, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– På grunn av værforholdene har det ennå ikke vært mulig for Statens naturoppsyn å gjennomføre flytting. Vi har blitt satt i en krevende situasjon. Vi må følge opp Stortingets vedtak. Samtidig må vi ta hensyn til en ulv som er veldig viktig for ulvebestanden, slik Stortinget har slått fast gjennom rovviltforliket, sier Rotevatn.


- Annonse -