Havvind i Skagerak skaper konflikter. Ill.foto: Unsplash.

Det svært omstridte havvindanlegget i Skagerak, som ennå ikke har fått etableringstillatelse, havner på svenske hender.

I tillegg til Vidar-prosjektet selger norskeide Zephyr også ut Poseidon, et annet havvindprosjekt i Skagerak, til Vattenfall. Etter oppkjøpet står Zephyr igjen med 15 prosent eierandel, Vattenfall med 85 prosent, i både Vidar og Poseidon.

Hvis de blir realisert ventes vindkraftprosjektene samlet å produsere 10,5 TWh, tilsvarende strømforbruket til 1 million svenske husstander. Vidar og Poseidon er planlagt plassert i Skagerak mellom 25 og 27 kilometer utenfor Sveriges vestkyst, Poseidon om lag 40 km nordvest for Gøteborg. Turbinene blir opptil 340 meter høye.

– Det er stort å få være med å realisere den svenske havvindsatsingen. Svensk industri i dette området har store ambisjoner innen elektrifisering og vekst. Store havvindprosjekter som Poseidon og Vidar vil bidra til at industrien når sine mål til beste for både klimaet og forretningen, sier Zephyr-sjef Olav Rommetveit i en pressemelding.

Protester

Vidar-feltet ligger nærmere norskekysten, og de mellom 66 og 91 vindturbinene vil dekke et areal på om lag 200 km2. Også disse vindturbinene vil ha høyder på opptil 340 meter. Anlegget vil ligge 36 km fra Hvaler-øyene og 34 km fra Sandefjord. Planene har utløst protester både fra politisk hold, lokalbefolkning, fiskere og miljøorganisasjoner.

Høringsrunden for Vidar var ferdig i februar, og det pågår konsekvensutredning. Ordfører i Hvaler, Mona Vauger, har uttalt at Hvaler kommune først vil konkludere endelig om sitt syn på prosjektet når kommunen blir forelagt til høring den endelige planen med konsekvensutredning. Vauger uttaler i samme anledning (debattinnlegg 27. januar 2022 i Dagsavisen) at «slik vindparken Vidar nå fremstår, tilfredsstiller den ikke hensynene til verdifulle verdier som angår miljø, viktige næringer og folks velferd.»

Miljøorganisasjonen Motvind har gått kraftig i mot planene for Vidar-anlegget, og krever at det stanses «før omfattende ressurser og prestisje er investert.» I sitt høringssvar anfører Motvind en rekke punkter der naturinteresser kommer i konflikt med anlegget. Hensynet til fuglelivet er et av de viktige punktene – siden planområdet ligger midt i den internasjonale fugletrekk-korridoren.

Prosjektet bryter med flere paragrafer i Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), er Motvinds hovedkonklusjon.

Det er ikke kjent hva Vattenfall har betalt for eierskapet til Vidar og Poseidon.


- Annonse -
Vil du annonsere her?