Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Kjetil F. Aasmundsson

Kjetil F. Aasmundsson
1325 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Solkraftanlegget Benban som har en samlet kapasitet på 1,6 GWh, ligger sør i landet ved Aswan, og det har kostet om lag 18 milliarder kroner å bygge anlegget. Finansieringen har delvis skjedd gjennom Verdensbanken og International Finance Corporation. – Reformene i Egypts energisektor har åpnet opp en større dør for investeringer...
Rapporten fra FNs naturpanel om jordens naturtilstand slår omtrent like hardt som den såkalte 1,5 graders-rapporten fra FNs klimapanel gjorde for drøyt et halvt år siden. Begge rapportene viser at det haster mer enn noengang med å få på plass tiltak og samfunnsendringer, dersom vi skal ha håp om å...
Elendighetsbeskrivelsen er omfattende når IBPES, FNs naturpanel, gjør opp status for klodens tilstand for første gang siden 2005. Det internasjonale naturpanelets første hovedrapport ble lørdag godkjent av representanter fra 130 land i Paris. Rapporten tegner et dystert bilde av utviklingen, slår også Miljødirektoratet fast. I en forenklet form tallfester IBPES tilstanden...
Anmodningen skjer i et brev som er sendt til olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg, med kopi til Stortingets energi- og miljøkomité. I brevet vises det til den lovlige konsesjonen som er gitt for bygging av Frøya vindpark, som ble stanset av kommunestyret før påske, og til at kommunen...
Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Greenpeace, WWF Verdens naturfond, Norges Kystfiskarlag, Sabima og Bellona mener olje- og energidepartementets forslag til TFO 2019 må forkastes, og TFO-ordningen avvikles. Det er konklusjonen i en felles høringsuttalelse som organisasjonene har sendt til behandlingen av TFO for 2019, den årlige konsesjonsrunden for tildeling i forhåndsdefinerte...
Les oppdatering: Aksjonen 17. mai ble kansellert Skrevet 28. april: En gruppe bestående av kunstnere, miljøvernere og aktivister har dannet plattformen "Vi kan bedre". Fra det ståstedet vil de ta litt av det offentlige rom tilbake fra kommersielle interesser. I fem norske byer vil dette merkes på nasjonaldagen 17. mai. Planen...
Gruppens "Die in"-aksjon ble markert i mange byer rundt om i verden lørdag 27. april. I Oslo fikk turister, reisende og handlende på tre sentrale steder i byen høre hva Extinction Rebellion kjemper for. Om lag 50 demonstranter fra XR dukket først opp foran Operaen, der de la seg ned...
Selskapet ønsker likevel ikke å ta ansvaret for sine klimagassutslipp som skjer via kundene, kun utslippene fra egen produksjonsvirksomhet. Dette til forskjell fra Shell som har sagt at de vil ta ansvar for alle sine utslipp, også det kundene slipper ut når de brenner av selskapets oljeprodukter. Styret i Equinor...
En bærende idé med ecocide er at mennesker eller organisasjoner som begår forbrytelser mot naturens økosystemer må forholde seg til et juridisk straffeansvar, uansett hvor på kloden lovbruddet skjer. I omlag et tiår jobbet Polly Higgins for gjennomslag for et slikt internasjonalt straffeansvar for miljøkriminalitet. Hun skrev en bok om...
Sarah Breeden er administrerende direktør i Bank of Englands avsnitt for overvåking av internasjonale banker. I en tale hun nylig holdt i Official Monetary & Financial Institutions Forum i London la hun ikke fingrene i mellom i sin beskrivelse av risikoen for finansbransjen, knyttet til klimaendringer. Det er publikasjonen Quartz...