Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: økologisk landbruk

Når våre danske naboer handler dagligvarer er 12 % av varene som havner i handlevognen økologiske. Over halvparten av danske forbrukere kjøper økologiske varer minst en gang i uka. Med disse handlevanene er Danmark aller best i verden på omsetning av økologiske varer, og landet har skaffet seg en særegen...
Økologiske matvarer omsatte for 1,45 mrd. kroner første halvår i 2019. Dette er en økning på 1,9 prosent sammenlignet med samme periode året før, viser tallene fra Landbruksdirektoratet. Bær, frukt og grønnsaker var blant produktene med størst vekst, mens omsetningen av meierivarer gikk ned. Andelen økologisk av totalomsetningen er uendret...
Det er AgriAnalyse som på oppdrag fra Landbrukets Økoløft har utført  spørreundersøkelsen, hvor 34 % svarte. Den hadde blant annet til hensikt å finne hva som skal til for at flere skal legge om til økologisk produksjon i Norge.  – Det norske markedet for økologiske varer har vokst de siste...
Landbruksdirektoratet melder at de for 2019 har mottatt 43 søknader om tilskudd på tilsammen 75 mill. kroner. Dette er mer enn en dobling i søknadsbeløp sammenlignet med 2018. Utviklingstiltakene skal bidra til å stimulere økologisk produksjon og omsetning som etterspørres i markedet. Tilskudd gis innenfor ulike kategorier; primærproduksjon, markedsadgang, utredninger og...
I tillegg har fire gårder et pauseår. Det er flest andelslandbruk i Trøndelag og Akershus, med Vestfold, Buskerud, Rogaland og Østfold like bak. Tallene kommer fra Andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge som samler inn statistikk hvert år, og årsrapporten for 2018 er nå publisert. Målt i personer som gjennom andelslandbrukene har anledning...
Forskningsartikkelen "Assessing the efficiency of changes in land use for mitigating climate change" har fått oppmerksomhet i flere land etter at den ble annonsert og publisert i forrige uke. De fire forskerne, hvorav Stefan Wirsenius fra Chalmers Tekniska Högskolan i Gøteborg er den ene, har blant annet sett på klimagassutslipp...
Disse konklusjonene trekkes i en fersk internasjonal undersøkelse som er publisert i tidsskriftet Nature. Chalmers Tekniska Högskolan (CTH) i Göteborg har deltatt i forskningen. To eksempler hentet fra Sverige viser til dels betydelige forskjeller mellom økodyrking og konvensjonell dyrking. Økologiske erter hadde 50 % større klimapåvirkning enn konvensjonelt dyrkede erter,...
Gir bort skatteletten Beløpet dekker den ekstra skatteletten som Trump-administrasjonen har gitt det amerikanske næringslivet det siste året. Det melder blant andre nettstedet Upworthy 29.11. Patagonia er også i Norge et veletablert nisjemerke innen tur- og fritidsbekledning, og de har hatt et svært godt år. I et blogginnlegg på SoMe-kanalen LinkedIn 28.11...
For å nå dette målet blir det mellom anna etablert eit eige dialogforum og eit økologiprogram. Bakgrunnen er at det i dei siste åra har vore sterk auke i etterpurnaden etter økologisk mat i Norge. − Den sterke veksten i omsetnad av økologisk mat gir mogelegheiter for norsk bønder som vil leggja...
Historisk er jordbruket vårt skyld i nesten like store CO2-utslipp som avskoging, viser en ny studie. Nå tar California grep for å snu utviklingen. Karbonfangst? Gjør det selv! For at verden skal ha håp om å Paris-målene for CO2-reduksjon kappes verdens industrikjemper nå om å finne avanserte høyteknologiske løsninger på karbonfangst...