Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: økologisk landbruk

Det koker litt - for ikke å si damper - rundt Hans Kristian Westrum og de andre nordmennene i Soil Steam, akkurat nå. Landbruksmaskinen til Soil Steam kan i beste fall være akkurat det deler av landbruket rundt om i verden trenger, i en tid hvor det i økende grad...
– Det gamle navnet har lenge vært vanskelig å kommunisere. Vi har ofte opplevd at navnet Oikos har blitt forvekslet med andre navn innen økobevegelsen, som Debio og Helios, sier daglig leder i organisasjonen, Børre Solberg. – Jeg ser fram til å ta i bruk det nye navnet i arbeidet...
"Fugler er gode miljøindikatorer ... fuglenes tilbakegang tyder på en generell nedgang i naturmangfoldet". (Martin Eggen, BirdLife)
I en e-post til sine medlemmer i dag mandag informerer det verdensomspennende aksjonsnettstedet Avaaz at de har mottatt en 168-siders rettsstevning fra Monsanto. Stevningen instruerer organisasjonen til å utlevere alt fra private e-poster, dokumenter, notater og opptak de har som omhandler Monsanto. Dette skal også inkludere navnene og e-postadressene til...
Den nye, nettopp etablerte regjeringen i Tyskland, har satt høye ambisjoner for andelen av landbruksarealet  som skal dyrkes økologisk. I dag ligger øko-andelen på omlag 7,5 prosent i Tyskland. Ifølge nettstedet OrganicToday.dk, som refererer til danske LandbrugsAvisen, er målettingen til den nye regjeringen at økoarealet i Tyskland skal ha nådd opp...
Forbruket av økologisk mat her i landet har økt jevnt fra 2011 til 2016, men det økologisk dyrkede arealet har i samme periode gått ned. Økt import dekker gapet. Eksempelvis utgjør det samlede økologisk dyrkede grønnsaksarealet i Norge bare 3,8 prosent av totalen. Det utgjør knappe tre tusen dekar. Tallene...
Sveitsiske forskere har gjennomgått data fra 56 ulike prosjekter fra steder over hele verden og i ulike klimatiske soner. I alt ble det gjort 149 sammenligninger mellom konvensjonell og økologisk drift, og varigheten på prosjektene var fra tre år til over hundre år. Det skal være første gang det er utført en...
Vedtaket til regjeringen ble møtt med jubel i Oikos-Økologisk Norge og i Nettverk for GMO-fri mat og fôr. – Vi føler virkelig at våre argumenter og synspunkter er blitt hørt og tatt med inn i beslutningen om å si nei til 3 GMO raps og maisen 1507. Det er ekstra...
Både det romerske imperiet og andre fortidssamfunn rundt i verden har tross alt blitt undergravd av jorderosjon fra helt kjemikaliefrie dyrkingsjorder. Andre jordbruksmyter hindrer oss i å se potensialet som ligger i å restaurere ødelagt matjord slik at den kan brødfø verden ved å benytte færre kjemiske sprøytemidler. Da jeg...
Totalt økologisk dyrket areal er nå 553.100 hektar, fordelt på 431.300 hektar dyrkingsvekster og 121.800 hektar beiter, rapporterer effekt.se. Tallene fra Jordbruksverket i Sverige viser at 2016 gav en økning i det økologiske arealet med 33.800 hektar, eller 6,5 prosent. Dermed er den totale andelen for økolandbruket i Sverige kommet opp...