Guri Melby. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Naturpress.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Venstres Guri Melby holdt et kraftfullt innlegg til forsvar for Norges ville dyr og store rovdyr, på NOAHs markering foran Stortinget lørdag.

Mens hun forsvarte rovdyra gikk hun også til angrep på politiske motstandere, ikke uventet Senterpartiet, men også Arbeiderpartiet.

Da Naturpress fikk snakke med Melby etter appellen hun holdt, utdypet hun videre.

– Det er ikke nytt for noen at Senterpartiet egentlig ikke ønsker noen av rovdyrene i norsk natur. Men så aggressive som de har vært de siste årene, det mener jeg er noe nytt, sa Melby.

Hun viste til statistikk for å underbygge hva Senterpartiet har gjort.

– Vi regnet ut at de har fremmet 50 rovdyrfiendtlige forslag i Stortinget siden 2013. Det mener jeg er ganske overveldende, og det viser hvor viktig denne saken er for dem.

Det ser ut for at Melby er del av et stort flertall i den norske befolkningen, et flertall som ønsker større beskyttelse av ville og truede dyr i Norge. Ifølge undersøkelse som NOAH viser til, mener 73 % at jakt på rødlistede dyr må stanses, bare 6 % er er for jakt.

Frykter Senterpartiets politikk kan få gjennomslag

Men Guri Melby ser for seg enda dårligere tider for norske rovdyr hvis det blir et regjeringsskifte i 2021.

– Jeg frykter at med en rød-grønn regjering, og med et veldig sterkt Senterparti som det nå ser ut til å bli, kan de få mye større gjennomslag for sin politikk enn de fikk i den forrige rød-grønne regjeringa. Og det var heller ikke verdens mest rovdyrvennlige regjering. Vi kan ende opp med nærmest å utrydde store rovdyr, som ulven, i norsk natur. Det er jo deres politikk, og jeg frykter at den kan bli gjennomført.

Arbeiderpartiet har hun heller ingen tillit til i rovdyrpolitikken.

– Arbeiderpartiet viser ikke noen vilje til å prioritere dette området, i stedet kappes de med Senterpartiet om å framstå som mest mulig rovdyrfiendtlig. Jeg mener rovdyrene lever veldig farlig med en rød-grønn regjering, sa Guri Melby, som er gruppeleder for Venstre i Oslo, og nestleder i samferdsels- og miljøkomiteen på Stortinget.

Krever stans i skyting av ulv i sonen

Til støttearrangementet for Norges ville dyr på Eidsvolls plass hadde det møtt opp over to tusen mennesker, ifølge NOAH. Det ble også holdt arrangementer i Trondheim, Kristiansand og Bergen, med flere hundre oppmøtte.

Et av kravene som ble stilt til politikerne var at planene om å tillate avskyting av ulv inne i sonen må stanses. NOAHs leder Siri Martinsen tok blant annet dette for seg i sin åpningsappell.

– I høst har rovviltnemndene igjen vedtatt at ulver skal skytes i sonen. Nemndene gidder ikke engang begrunne dette, annet enn med «belastningen» av at det eksisterer ulv i naturen. Myndighetene ser på alle de store rovdyrene som en belastning – noe vi må ha på grunn av lover og konvensjoner, men som man gjør sitt ytterste for å holde nede, på grunn av næringshensyn, sa Martinsen.

Ny forskrift gir adgang til å skyte dyr som er en «belastning»

Myndighetene ser også på andre ville dyr som en belastning, erklærte hun, og viste til en miljøforskrift som Miljødirektoratet jobber med nå i høst.

– I forskriften er det fritt frem for å ta livet av en rekke ville dyr i yngletiden – hvis de er en belastning. Svaner som skitner til på stranda, måker som bråker, grevlinger som graver i plenen, kjøttmeiser som bygger rede under mønet, – hvis de oppfattes som en belastning så må de bøte med livet, sa hun.

Norske myndigheter behandler ikke ville dyr som individer med egenverdi, men som mulige ressurser eller skadedyr som må ryddes unna, konkluderte Martinsen.


Har du meninger om denne saken? Legg inn dine synspunkter i kommentarfeltet lenger ned. Husk å utvise god debattkultur.

- Annonse -

1 kommentar